FILOSOFISKA NOTISER


Filosofiska Notiser Årgång 1, Nr 1, December 2014
Hela numret som PDF

Lennart Åqvist
Future Contingents and Determinism in Aristotle's De Interpretatione IX: Some Logical Aspects of the So-called Second Oldest Interpretation

Abstract
Dealing with the famous Chapter IX of Aristotle's De Interpretatione, the paper proposes a formal reconstruction of the so-called Second-Oldest Interpretation, which (i) is based on the indeterminist logic DARB of historical necessity [Åqvist & Hoepelman (1981)] and which (ii) is inspired by the seminal work done by the scholars van Eck (1988) and von Kutschera (1986). It must be emphasized that the point of view from which De Int.IX is studied here is not so much that of a strict philologist engaged in Aristotelian scholarship as rather that of a modern philosophical logician concerned about systematic combinations of tense and modality. However, both points of view are of course respectable and justified in the case of De Int.IX, and, in the opinion of the present author, there ought to be more cross-fertilization between them.

Ladda ned PDF


Daniel Rönnedal
Diodorus Cronus Mästerargument: Några Reflektioner

Abstrakt
Det sägs att den gamla grekiska tänkaren Diodorus Cronus argumenterade för uppfattningen att någonting är möjligt endast om det är eller kommer att vara sant. Hans argument går under benämningen "Mästerargumentet". I den här uppsatsen tittar jag närmare på detta. Jag tar upp två möjliga tolkningar och går igenom några argument för utgångspunkterna. Jag visar hur det är möjligt att acceptera alla premisser i argumentet, givet att de tolkas på ett visst sätt, samtidigt som man förkastar slutsatsen. Det här innebär positiva nyheter för alla som tycker att det ligger någonting i Diodorus Cronus resonemang men samtidigt tror att det finns möjligheter som aldrig realiseras.

Ladda ned PDF


Daniel Rönnedal
Tidslogik som Multimodal Logik

Abstrakt
Tidslogik är en gren av logiken som handlar om temporala begrepp, satser, argument och system. Inom denna gren av logiken undersöker man t.ex. uttryck såsom "Det kommer alltid vara fallet att", "Det kommer någon gång i framtiden vara fallet att", "Det har alltid varit fallet att", "Det var någon gång i det förflutna fallet att". Logiska relationer mellan satser som innehåller temporala begrepp studeras och giltigheten hos argument som består av sådana satser analyseras. Ett multimodalt språk är ett modalt språk som inkorporerar flera olika modala operatorer. En multimodal semantik är en modal semantik som innehåller flera olika s.k. tillgänglighetsrelationer som svarar mot de olika modala operatorerna. Och ett multimodalt system är ett modalt system (av teorem) som är baserat på ett multimodalt språk. Multimodal logik är en gren av modallogiken som handlar om multimodala språk, semantiska teorier och system. I den här uppsatsen visar jag hur tidslogiken kan betraktas som en del av den multimodala logiken. Jag utvecklar ett antal så kallade semantiska tablåsystem och bevisar att dessa är sunda och fullständiga i relation till deras semantik.

Ladda ned PDF


Karl Pettersson
Informational Models in Deontic Logic: A Comment on "Ifs and Oughts" by Kolodny and MacFarlane

Abstract
Recently, in their paper "Ifs and Oughts", Niko Kolodny and John MacFarlane have proposed modeling deontic logic on the basis of so-called informational models, with a new interpretation of both the deontic obligation operator and the indicative conditional, and claim that they can use this approach to solve some problems related to the conflict between so-called subjective (e.g. versions of consequentialism according to which the expected value of different alternatives given the beliefs or knowledge of an agent are morally relevant) and objective versions of the moral "ought" (e.g. versions of consequentialism according to which the consequences that actually would be realized by different alternatives are morally relevant). In this paper, I will critically discuss their claims. I claim that at least their indicative conditional, given the normative assumptions they seem to accept, yield problematic results in some contexts, and that its alleged benefits in the cases they discuss can be explained in other ways, viz. by distinguishing between different senses of the normative expressions.

Ladda ned PDF