FILOSOFISKA NOTISER


Filosofiska Notiser Årgång 8, Nr 2, 2021


Erik Persson
Astrobiologins filosofi - Några frågor rörande teoretisk filosofi

Abstrakt
Denna artikel är den första i en serie om två artiklar som introducerar astrobiologins filosofi. Detta är ett förhållandevis nytt och i Sverige nästan okänt forskningsfält som dock befinner sig i snabb tillväxt internationellt. Ämnet presenteras här i form av exempel på några centrala frågeställningar inom området. I den här artikeln presenteras några frågeställningar hemmahörande i teoretisk filosofi.

Ladda ned PDF


Erik Persson
Astrobiologins filosofi - Några frågor rörande praktisk filosofi

Abstrakt
Denna artikel är den andra i en serie om två artiklar som introducerar astrobiologins filosofi. Detta är ett förhållandevis nytt och i Sverige nästan okänt forskningsfält som dock befinner sig i snabb tillväxt internationellt. Ämnet presenteras här i form av exempel på några centrala frågeställningar inom området. I den här artikeln presenteras några frågeställningar hemmahörande i praktisk filosof.

Ladda ned PDF


William Simkulet
Spontaneous Abortion and Inaction

Abstract
Pro-life theorists argue that human fetuses have moral worth from conception, or soon afterwards, and because of this induced abortion – both killing and disconnecting the fetus – is prima facie morally wrong. Evidence suggests that many more fetuses die of spontaneous abortion than induced abortion; yet many pro-life theorists act as though these fetal lives lack moral worth. Here, I evaluate the claim that inaction in the face of spontaneous abortion is morally monstrous.

Ladda ned PDF